Bütçe Yönetimi

Şirket içi denetiminizi yapabilmeniz için maliyet kontrolünü sağlayabileceğiniz raporları talep etmiş olduğunuz ayrıntılarıyla sunarız.

Sizlere maliyet karlılığı sağlayacak, “cost saving” yapılabilecek servis alanlarını grafikleriyle sunarız.

Cari hesabınızı dönemsel aralıklarla takibinize ve denetiminize raporlarımızla sunar, hesap mutabakatı için harcanılan zaman ve enerjiyi ortadan kaldırırız.

Anlaşma yapılan, yıl boyunca servis aldığınız firmalarla pazarlık gücünüzü arttıracak detaylı raporları tarafınıza iletiriz.